I tråd med retningslinjer fra norske myndigheter og råd fra ANFT (Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs), er opplegget under shinrin yoku-vandringene justert for å unngå smitterisiko.

Under hele vandringen holder vi minimum 1 meters avstand til hverandre.

Dersom du hoster, har feber eller andre sykdomssymptomer, kan du ikke delta på vandring

Vandring 20190925 te (1 of 1).jpg