top of page
Shinrin yoku - eller skogbad - er ennå i sin spede begynnelse i Norge. Og derfor ikke så kjent. Om du aldri har prøvd det før, finner du kanskje svar på spørsmål her. Ellers er du hjertelig velkommen til å kontakte meg om det er noe du lurer på med denne praksisen!
IMG_1257.jpg

Hva menes med skogbad? Hva trenger jeg å ta med? 
 

Shinrin yoku er japansk og betyr "bade i skogens atmosfære". Badetøy og håndklede er derfor unødvendig. Med mindre det regner, blir vi ikke våte. :-) Kle deg etter været og bruk godt fottøy.

 

Så er det fint om du tar med: Godt med ekstra klær, for når vi står og sitter stille over tid - da holder vi ikke varmen på samme måte som på en vanlig tur! Sekkestol eller en liten klappstol kan være praktisk om du ikke vil sitte på bakke eller stein. Drikke og eventuelt mat & medisiner for 3-4 timer. 

På grunn av smittesituasjonen med Covid-19, er det fint om du har med Antibac eller tilsvarende til eget bruk.

 

nest siste teseremoni (1 of 1).jpg

Hva er teseremonien? 
 

Etter å ha fordypet seg i naturen og brukt sansene så konsentrert, har man erfaring for at det er gunstig for deltakerne med noe som avslutter seansen og avrunder opplevelsen. Teseremonien er jo også en sanseopplevelse, men den tar oss tilbake til hverdagen, til småprat og en mer uformell samværsform. Da har deltakerne også anledning til å spørre om det er noe de lurer på.

 

Vanligvis vil guiden sanke teblader på stedet, og servere teen sammen med litt snacks. 

flokken_lørdag_evaluering_(1_of_1).jpg

Sekvenser, invitasjoner og delesirkler
 

I praksisen som er etablert av ANFT (Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs) legges shinrin yoku-vandringene opp etter en bestemt mal, en sekvens med invitasjoner som guiden gir deltakerne og som man utfører hver for seg. Noen av invitasjonene er faste, andre varierer fra én vandring til en annen.

Deltakerne står fritt til å prøve ut og utforske invitasjonene på sin egen måte. Her er ingen ting som er galt eller riktig.

 

Mellom hver invitasjon samles deltakerne til en sirkel, der de som ønsker det kan formidle - dele - sine observasjoner med gruppen.  

øyvind_evaluering_(liten.jpeg

Har det noen helseeffekt?
 

Forskning har vist at skogbad kan bidra til målbart bedre helse for deltakerne, både fysisk og psykisk. Blant effektene har en sett styrket immunforsvar, redusert blodtrykk og bedring av angst og depresjon.

Forskning på slike effekter var også grunnlaget for utvikling av shinrin yoku-tilbud i Japan - rett og slett som et middel mot den moderne tids livsstilssykdommer.

 

Flere steder i verden er skogbad tatt inn i det ordinære helsetilbudet (forebyggende/behandling) og leger skriver ut resept på shinrin yoku-vandringer for sine pasienter.

bottom of page