top of page

Annonserte, åpne gruppevandringer

Hverdager kl. 13–16

  • 3 t
  • 400 norske kroner
  • Fremmøtested får du på tekstmelding

Tjenestebeskrivelse

SHINRIN YOKU • SKOGBAD • NATUR- OG SKOGTERAPI En shinrin yoku-vandring er en rolig, nærmest meditativ vandring over korte distanser i naturen, der du gjennom ulike invitasjoner får anledning til å bruke sansene dine i større grad enn du gjør på en vanlig tur. Det er en viss “risiko” for sjelelig og fysisk velvære som konsekvens. Vandringen tar vanligvis omtrent 3 timer og avsluttes med en enkel teseremoni. Denne type vandring passer for alle, også de som ikke har ønske om, eller helse til, fysisk krevende aktivitet. Forhåndspåmelding bekreftes med innbetaling til Bente Øien Hauge på VIPPS, til mobil 90759624. NB! Oppgi fullt navn og den dato du vil delta. (Om det er fulltegnet, vil du få rask tilbakemelding og refusjon.) Pris kr 400 pr person. Hvilken sti vi går, er avhengig av vær og antall. Fremmøtested blir opplyst til hver deltaker med tekstmelding kvelden før. Vi følger myndighetenes råd for å unngå smitterisiko for koronavirus. Vi må derfor holde en meters avstand til hverandre. Personer som hoster, har feber eller andre symptomer kan ikke delta.


Kontaktinformasjon

90759624

bente.oien.hauge@gmail.com


bottom of page