top of page

Lukket gruppevandring

for familier, venner, kollegaer, pasienter

  • 3 t
  • Pris etter avtale
  • Fremmøtested etter avtale

Tjenestebeskrivelse

Jeg tilbyr egne, lukkede vandringer for familier, venner, kollegaer, pasienter eller andre som vil gå i lukkede grupper utenom de åpent annonserte vandringene. Vi følger samme struktur som ved ordinære shinrin yoku-vandringer. Ta kontakt for avtale om tid og pris. En shinrin yoku-vandring er en rolig, nærmest meditativ vandring over korte distanser i naturen, der du gjennom ulike invitasjoner får anledning til å bruke sansene dine i større grad enn du gjør på en vanlig tur. Det er en viss “risiko” for sjelelig og fysisk velvære som konsekvens. Vandringen tar vanligvis omtrent 3 timer og avsluttes med en enkel teseremoni. Denne type vandring passer for alle, også de som ikke har ønske om, eller helse til, fysisk krevende aktivitet. Hvilken sti vi går, er avhengig av vær og antall. Fremmøtested blir avtalt på forhånd eller opplyst på tekstmelding kvelden før. Vi følger myndighetenes råd for å unngå smitterisiko for koronavirus og holder en meters avstand til hverandre. Personer som hoster, har feber eller andre symptomer kan ikke delta.


Kontaktinformasjon

90759624

bente.oien.hauge@gmail.com


bottom of page